Kontakty a adresy poradenských zařízení

Instituce

Činnost

Adresa

Telefon a email

Pedagogicko - psychologická poradna Blansko - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti 

psychologická péče, prevence sociálně - patologických jevů

Nad Čertovkou 17, Blansko 678 01

516 417 431

Metodik: 516 418 779

poradna@pppblansko.cz

 

 

Sdružení a nadace Podané ruce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primární, sekundární a terciární

prevence drog.závislostí,

K-centrum, DPS, psychiatrická ambulance, doléčovací centrum, podporované zaměstnání, drogové služby  ve vězení

 

K- centrum Drug Azyl -

Vídeňská 3, 639 00 Brno

-------------------------------------

Terénní práce - Vídeňská 3, 639 00 Brno

-------------------------------------

DPS - Hapalova 22,

 628 00 Brno

-------------------------------------

Psychiatrická ambulance – Hapalova 22,

628 00 Brno

 

-------------------------------------

Podporované zaměstnání EIKÓN – Francouzská 36, 602  00 Brno

-------------------------------------

Doléčovací centrum Jamtana – Franzouzská 36, 602 00 Brno

543 249 343 drugazyl@podaneruce.cz

------------------------------

543 210 802  

extc@volny.cz

------------------------------

541 227 704

elysium@sky.cz

------------------------------

541 227 704, 777 916 000

psychiatricka.ambulance@podaneruce.cz

------------------------------

545 247 535

 

 

------------------------------

545 246 690

jamtana@volny.cz

 

Sdružení A-klubů

Skupina AA Fénix

nízkoprahové zařízení, alkohol.poradna

setkání po.-17:30

             st.-16:30

Křenová 62a, 602 00  Brno

 

541 24 72 33

(541 210 252-ředitel)

akluby@seznam.cz

www.akluby.cz

Národní linka prevence AIDS – zelená linka

bezplatné telefonické poradenství

 

800 144 444

AIDS Centrum FN

informační klinika

Jihlavská  20 ,625 00 Brno

FN Bohunice

532 232 276

(po – ne 24hodin denně)

Zdravotní ústav se sídlem v Brně - pobočka Blansko - Oddělení podpory zdraví

Zabezpečení a provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, výchova k podpoře a ochraně veřejného zdraví a poskytování poradenských a dalších služeb.

Mlýnská  2

67801 Blansko

516 418 664

blansko@zubrno.cz

Psychiatrická léčebna Černovice

 

-  alkohol, drogy, gambling   

-  MUDr. Hogenbuchová

-  anonym. porad. alkohol, drogy

-  ambulance  i hospitalizace

Húskova 2, 618 00 Brno

548 123 111 spojovatelka

sekretariat@plbrno.cz

Psychiatrická léčebna Bohunice

 

 

- krizové  centrum-MUDr.     

   L.Pilařová

- anorexie, bulimie

- alkohol - MUDr. Klabusayová

Jihlavská 20, 625 00 Brno

547 191 111 spojovatelka

lpilarova@fnbrno.cz

Středisko sociální pomoci dětem

 

krizové centrum a stanice pečovatelské služby, azylové ubytování

Hapalova 4. 621 00  Brno

541 229 298

Dětské krizové centrum SPONDEA, o.p.s.

 

krizová tel. a int.linka, osobní kriz.pomoc, azyl, pobyt (i  matek s dětmi),poradenství, terapie, děti a mládež 3-26 let,

 

Sýpka 25, 613 00  Brno – Černá pole

541 235 511,

(608 118 088 - 24h denně)

krizovapomoc@spondea.cz

spondea@spondea.cz

Dětská nemocnice

klinická psychologie

PhDr. Pilát Milan

Černopolní 9, 602 00 Brno

532 234 111

Prev-centrum ULITA,o.p.s.

preventivní centrum

Sadová 2, 678 01  Blansko

516 410 621

Bílý kruh bezpečí

 

znásilnění, pohlavní zneužívání

domácí násilí, oběti a svědci trestných činů

út 17 – 20 h

Slovinská 41, 612 00 Brno

257 317 110

www.bkb.cz

541 218 122

bkb.brno@seznam.cz

Linka DONA

pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

251 511 313

www.donalinka.cz

Liga lidských práv

centrum POD

poradna pro ženy v tísni

legislativa 

Bratislavská 31, 602 00 Brno

737 834 345(8,30 – 22h)

545 245 996 (9 – 17h)

brno@llp.cz

zenavsisni@llp.cz

deti@llp.cz

www.llp.cz

 

ROSA

informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí

 

241 432 466

 

 

Magdalenium

pomoc obětem domácího násilí

azylový dům s utajenou adresou skupinová psychoterapie

 

776 718 459 (nonstop)
www.magdalenium.cz

Linka naděje

 

linka důvěry - pomoc v krizi

Jihlavská 20, 625 00 Brno

FN Bohunice

547 212 333 (nonstop)

Fond ohrožených dětí

 

Francouzská 58, 602 00 Brno

545 215 105

Linka vzkaz domů

dítě na útěku

 

800 111 113

Dětský diagnostický ústav

 

ambulantní poradenství pro děti (s poruchami chování) a jejich rodiče

Hlinky 140, 603 69 Brno

SVP: G.Preisové 8, 616 00  Brno

549 240 166

svp.brno@volny.cz

Diagnostický ústav

středisko  výchovné  péče

výchovné problémy – děti a mládež (SVP)

Veslařská 246 SVP, 637 00  Brno

 

543 216 685

svp.veslar@volny.cz

Help me – SVP pro děti a mládež

děti s výchovnými problémy

a experimentující  s drogou

 

Bořetická 2, 629 00 Brno

 

544 23 46 29

fax: 544 21 61 78

helpme@volny.cz

Utajené porody

 

 

776 833 333

Linka pro ženy a dívky

 

 

603 210 999

Linka bezpečí dětí a mládeže

 

 

549 241 010 (9-21h)

608 902 410

lb@linkabezpeci.cz

Centrum pro matku a dítě Blansko

domov pro matky v tísni

Sladkovského 2 b, 678 01 Blansko

516 411 400

ochbkcentrum@raz-dva.cz

Občanské sdružení Anabell

pomoc nemocným anorexií a        bulimií

Bratislavská 2, 602 00 Brno

542 214 014

+420602 766 542(mobil)

posta@anabell.cz

jana.sladka@anabell.cz

DROM – romské středisko

 

Bratislavská 41, 602 00  Brno

545 211 576

drom@iol.cz

Linka psychopomoci

 

 

224 214 214

www.psychopomoc.cz

Oblastní Charita Blansko

sociálně právní poradna,

pomoc bezdomovcům

OCH Blansko

Komenského 19

678 01, Blansko

516 417 351

blansko@caritas.cz

Městský úřad Blansko - Oddělení sociálně-právní ochrany

 

sociální prevence a pomoc

 

nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

516 775 224

sedlakova@blansko.cz

Policie České republiky – Okresní ředitelství Blansko

prevence

 

Bezručova 31,  678 11  Blansko

974 631 111

orbksekr@mvcr.cz

Mě Policie Blansko

primární prevence

Sadová 2, Blansko, 678 01

156

516 418 418

mp@blansko.cz

Ombudsman

 

ochránce práv občanů

Údolní 39, 602 00  Brno

Tel: 542 542 888

Fax: 542 542 112

podatelna@ochrance.cz