Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

Internetová žákovská knížka je webová aplikace, která je propojena se školním evidenčním systémem Bakaláři.

Přihlašovací údaje a další pokyny získají rodiče a žáci prostřednictvím třídních učitelů.

Webová aplikace obsahuje:

  • Osobní údaje žáka - rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje a v případě potřeby je ve spolupráci s třídním učitelem aktualizovat
  • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia
  • Průběžná klasifikace - přehled průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
  • Rozvrh - stálý nebo aktuální rozvrh žáka
  • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
  • Aplikace obsahuje více funkcí, které jsou postupně zpřístupňovány.

 

Internetová žákovská knížka nenahrazuje tištěnou žákovskou knížku, kterou škola i nadále používá.

 

Adresa internetové žákovské knížky         https://erbenova.bakalari.cz/bakaweb/

 

bakalari

 

Chybová hlášení internetových prohlížečů.

Internetová žákovská knížka je používána v zabezpečeném režimu.

 

 

 Přihlašovací údaje

Přihlašovací údaje obdrží rodiče od třídních učitelů

Přihlásit do žákovské knížky se mohou také žáci se svými vlastními přihlašovacími údaji.

Rodiče, kteří mají ve škole více dětí – sourozence, mohou spojit účty do jednoho.

 

 Mobilní verze

Kromě webové verze je možné používat aplikaci pro systém Android 4.0 a vyšší na mobilních zařízeních (chytré telefony, tablety).

Pod názvem Bakaláři ji naleznete na Google play.

 

play_logo_x2

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student

 

Pro přihlášení použijte adresu: https://erbenova.bakalari.cz/bakaweb/login.aspx

Login a heslo jsou stejné jako pro internetovou verzi Bakalářů.

 

 

screenshot_aplikace-mobil