Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 28. února 2013 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády.
Olympiáda se skládala z teoretické části a praktické části, kde žáci poznávali předložené živočichy, rostliny a houby.
Na 1. místě se umístil Pavel Buchlovský, na 2. místě Adam Ševčík a na 3. místě Václav Kratochvíl.
Všem zúčastněným blahopřejeme a vítězům, kteří budou reprezentovat školu v okresním kole na Gymnáziu v Blansku 27. března 2013, přejeme hodně úspěchů!
Za přírodopis Mgr. Silvie Červenková


Zpět